BENDIKS Rzeszów - Profesjonalny serwis alternatorów i rozruszników
Strona główna
/
Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

 • Warunki gwarancji naprawy
Gwarantujemy prawidłową pracę wymienionych elementów użytych do naprawy zakupionych w naszym magazynie w okresie 6 miesięcy od daty naprawy. Ewentualne wady tych elementów uniemożliwiające prawidłową pracę całego zespołu w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do naprawy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego kupujący w skutek naprawy nie mógł korzystać z zespołu. Gwarancja nie obejmuje części uznanych za sprawne.

Producent zastrzega sobie prawo nie uznania reklamacji z następujących powodów: 

 • dostarczenia zespołu do naprawy po okresie gwarancyjnym,
 • dostarczenia zespołu bez dokumentu gwarancyjnego i brak potwierdzenia na dokumencie montażu podzespołu w specialistycznym zakładzie uslugowym,
 • uszkodzenia mechanicznego zespołu w wyniku awarii urządzeń współpracujących,
 • uszkodzenia zespołu przez niewłaściwą ekspoatację i nieumiejętną obsługę, jak wylutowanie cyny z komutatora wirnika na skutek przetrzymania rozrusznika ponad 5 sekund,
 • uszkodzenia zespołu w wyniku zalania płynami wydobywającymi się z rozszczelnionych układów silnika
 • rozkręcenie podzespołu objętego gwarancją jest równoznaczne z jej utratą.
 •  Warunki gwarancji podzespołu

 

Producent gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie zespołu regenerowanego na okres 6 miesięcy. Ewentualne wady uniemożliwiające eksploatacje zespołu zgodnie z jego przeznaczeniem będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do naprawy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego kupujący w skutek naprawy nie mógł korzystać z zespołu.


Producent zastrzega sobie prawo nie uznania reklamacji z następujących powodów:

 • dostarczenia zespołu do naprawy po okresie gwarancyjnym,
 • dostarczenia zespołu bez dokumentu gwarancyjnego i brak potwierdzenia na dokumencie montażu podzespołu w specialistycznym zakładzie uslugowym,
 • uszkodzenia mechanicznego zespołu w wyniku awarii urządzeń współpracujących,
 • uszkodzenia zespołu przez niewłaściwą ekspoatację i nieumiejętną obsługę, jak wylutowanie cyny z komutatora wirnika na skutek przetrzymania rozrusznika ponad 5 sekund,
 • uszkodzenia zespołu w wyniku zalania płynami wydobywającymi się z rozszczelnionych układów silnika
 • rozkręcenie podzespołu objętego gwarancją jest równoznaczne z jej utratą.

 

naprawa, regeneracja rozruszników
ROZRUSZNIKI
czytaj więcej
naprawa, regeneracja alternatorów
ALTERNATORY
czytaj więcej
naprawa, regeneracja wyciągarek
WYCIĄGARKI
czytaj więcej