Alternatory

Alternator jest to prądnica prądu przemiennego. Jest on przymocowany do silnika i połączony z jego wałem korbowym za pomocą przenoszącego napęd paska klinowego, lub paska wielorowkowego (w nowszych modelach alternatorów). Zadaniem alternatora jest zaopatrzenie w energię elektryczną instalacji znajdującej się w pojeździe, oraz doładowywanie akumulatora który z kolei jest konieczny przy rozruchu pojazdu oraz do zasilania instalacji elektrycznej w momencie postoju z wyłączonym silnikiem.

Ze względu na fakt, iż alternator wytwarza prąd zmienny konieczne jest zastosowanie układu prostującego zbudowanego z diod prostowniczych w celu otrzymania na wyjściu prądu stałego. Zaś do utrzymywania stałego napięcia na akumulatorze służy regulator napięcia, który utrzymuje napięcie ładowania na poziomie 13,9-14,2V dla instalacji 12 woltowych oraz 27,9-28,2V dla instalacji 24 woltowych. Nadwyżka napięcia względem znamionowego napięcia akumulatora jest konieczna do zapewnienia jego ładowania.
Z zasady działania alternatora wynika samoczynne ustalenie się prądu obciążenia po osiągnięciu przez alternator odpowiedniej prędkości obrotowej i dlatego w alternatorze nie stosuje się ogranicznika prądu.

W zależności od wyposażenia pojazdu alternatory są zdolne wytworzyć prąd o natężeniu od 25A do 180A. Aby alternator prawidłowo współpracował z instalacją samochodową i nie ulegał częstym uszkodzeniom powinniśmy przestrzegać następujących zasad:

Schemat samowzbudnego alternatora samochodowego

 

 

Wymagania w stosunku do alternatorów:

 

Drukuj